Linker:

Brevik musikkorps: www.brevikmusikkorps.no

Norges Musikkorps forbund: www.musikkorps.no

Kulturskolen i Porsgrunn: https://www.porsgrunn.kommune.no/skole-og-barnehage/kulturskolen/