Print this page

VAKTLISTER
c

Nye lister lagt ut: 04 november 2018

Oppdatert øvelsestidspunkt: 6 mars 2018

 

Viktig at foreldre og foresatte får med seg når det er sin tur til å stille som vakt. Dersom du ikke kan stille på vakt må DU finne en annen på listen å bytte med.
Aspirantvakter og hovedkorpsvakt er slått i sammen, men deler vaktene mellom seg. Hvis ikke vaktene avtaler noe annet seg imellom er vakt 1 fra kl. 16.30 til 19.00 og vakt 2 fra kl. 17.30 til kl. 20.15

 

AK1 øver nå fra 16.30-17.30 

HK øver nå fra 17.30-20.00  

 

Det er ønskelig at minst en av vaktene er tilstede på scenen under øvelsene og hjelper dirigenten når det trengs. Det ønskes også at de bidrar med å hente instrumenter og annet utstyr, hjelper til å holde ro i øvelsestiden, kopiere og annet dirigenten trenger hjelp til, og hjelpe musikantene der de kan.


Vaktene skal også låse opp lokalene (styre og dirigenten har nøkkel), kjøper og deler opp frukt, blander saft og koker kaffe og rydde/ta ut søppel fra 2 etg etter øvelsen, og hjelpe med å låse før alle går.

Oppsettet av stoler som Frøydis vil ha på scenen skal også settes ut, og notestativ legges på stolene. Oversikt over oppsettet er festet på innsiden av venstre skap på scenen.

Hjelp også til å få musikantene inn på scenen og klare så raskt som mulig, ikke la garderobene fylles opp når øvelsen skal starte.

 Vaktliste  

Dato  Navn  Telefon nummer  Navn  Telefon nummer 
VAKT   VAKT 1, KL. 16.30 - 19.00     VAKT 2, kl. 17.30 - 20.15    
17 januar   Martin Udd   40068326   Mari Helén J. Hardi   92488930 / 95236774  
24 januar   Mathilde Rosenberg Slot Skibsted-Larsen   45160369 / 92401688   Erik Moum Wendel   91134566  
31 januar   Theodor Wøllestad Molvik   95854214 / 98289419   Mette Ravlo Wathle   99641874 / 93237348  
7 februar   Carsten Holt   97199186   Ada Sagmo Snøan   95077511 / 92800150  
14 februar   Vilde B. Karlsen   99414851   Elise Planting   97602361 / 41006232  
21 februar   INGEN ØVELSE        
28 februar   Iver Mastrød Stiansen   95937040 / 40606040   Jasmin Pettersen     99244818  
7 mars   Jesper Lauritzen   41434649 / 90542704   Mathilde Skarding     93228453 / 92851389  
14 mars   Caja Eline Wiig Polsrød   98547971 / 95888499   Aurora Onsrud Ingebretsen     98476729  
21 mars   Sander Lande Iversen   98904409   Marte Tangen     95236774  
28 mars   Martin Udd   40068326   Lone Bordier Haukedal   48173740 / 90913382  
4 april   Mathilde Rosenberg Slot Skibsted-Larsen   45160369 / 92401688   Sigurd Berge Hansen   90139674  
11 april   Theodor Wøllestad Molvik   95854214 / 98289419   Sofie Helene Fagerhaug   95058530  
18 april   INGEN ØVELSE        
25 april   Carsten Holt   97199186   Mari Helén J. Hardi   92488930 / 95236774  
2 mai   Vilde B. Karlsen   99414851   Erik Moum Wendel   91134566  
9 mai   Iver Mastrød Stiansen   95937040 / 40606040   Mette Ravlo Wathle   99641874 / 93237348  
16 mai   Jesper Lauritzen   41434649 / 90542704   Ada Sagmo Snøan   95077511 / 92800150  
23 mai   Caja Eline Wiig Polsrød   98547971 / 95888499   Elise Planting   97602361 / 41006232  
30 mai   INGEN ØVELSE        
6 juni   Sander Lande Iversen   98904409   Jasmin Pettersen     99244818  
13 juni   Martin Udd   40068326   Mathilde Skarding     93228453 / 92851389  
20.jun   Mathilde Rosenberg Slot Skibsted-Larsen   45160369 / 92401688   Aurora Onsrud Ingebretsen     98476729