Print this page
Øvelsestider

 

Gjelder fra høsten 2017

AK2: 17.00-18.00

HK: 18.00-20.15

 

Enkeltundervisning
Musikantene søker på kulturskolen i Porsgrunn, (søk her). De som får plass der går der og avtaler en passende tid. De som ikke søker/kommer inn på kulturskolen organiserer vi internt i korpset. Alle musikanter har enetimer så lenge de går i korpset.