Print this page
Øvelsestider

 

Gjelder fra våren 2018

AK1: 16.30-17.15

HK: 17.30-20.00

 

Enkeltundervisning
Musikantene søker på kulturskolen i Porsgrunn, (søk her). De som får plass der går der og avtaler en passende tid. De som ikke søker/kommer inn på kulturskolen organiserer vi internt i korpset. Alle musikanter har enetimer så lenge de går i korpset.