Ny i korpset??
Det å være ny i korpset er veldig spennende og det​ er nok mye man lurer på!
Her vil du få litt mer utfyllende info.

Det musikalske
Musikantene kan velge mellom fløyte, klarinett, saxofon, walthorn, kornett, tenorhorn, trombone og slagverk. 

Aspiranttiden er to år.
Korpset har hovedrekruttering en gang i året. Da ønsker vi oss mange nye aspiranter. Vi har plass til alle som vil lære seg å spille et instrument.
Aspirantene får utdelt et instrument, en lærebok og et infoskriv på instrumentutdelingen.
Etter dette er det klart for fellesøvelser på torsdagene fra 18.00-19.00. Her vil vi lære noter og musikkstykker – sammen. Gjennom lek og musikkaktiviteter skal aspirantene legge et godt grunnlag for videre læring og mestring. Aspirantene får også enkelttimer med en instruktør som spiller det samme instrumentet. Her vil de få øvd på grep og timene blir lagt opp etter hver enkelt musikants behov. 

Første året blir man kalt Aspirant 1 eller AK 1. 
Andre året blir man kalt Aspirant 2 eller AK 2.
Tredje året blir man kalt Junior eller JK (spiller sammen med AK2).

Juniorperioden varer omtrent ett år.
Nå er man endelig junior. Det er ett år til man skal inn i hovedkorpset og da må det øves. Dette året blir brukt på å forberede seg til hovedkorpset og få en myk og behagelig overgang til de større musikantene. 
Her fortsetter musikanten med instruksjonstime en gang i uka, og korpsøvelse under ledelse av dirigent på torsdager.

Hovedkorpset
Etter tre år i korpset, kommer musikanten inn i hovedkorpset. Instruksjonstime og samspilltimer fortsetter. Musikanten vil bli invitert til å delta på flere arrangementer, som storkorpsfestivaler, konkurranser og konserter andre steder. Dette varierer litt fra år til år hvor mange arrangementer som settes opp.

Det sosiale liv i korpset
Vi legger stor vekt på det musikalske i korpset, men vi skal også ha det gøy sammen.
Aldersspennet er stort, de yngste ser opp til de eldste.
Samholdet i korpset er viktig, og hver enkelt musikant skal føle seg velkommen, ivaretatt og bli sett og hørt.
Vi har ingen reservebenk!

Alle korpsene (AK1, AK2, JK og HK) øver på torsdager, enkelttimer varierer på ulike ukedager.

En sosial arena også for foreldre, foresatte og søsken
Hver torsdag settes det på kaffe i foajeen på kulturhuset og
noen ganger finnes det også kaker til. Praten sitter løst og er en hyggelig pause i en travel hverdag.

Ved hver øvelse har vi en vaktordning. Alle i styret går faste vakter med låseansvar samt at vi har foreldrevakter fra de ulike korpsene.

Ungdomsstyret
Korpset har et ungdomsstyre som musikantene velger selv, og de er også representert i hovedstyret. De arrangerer morokvelder med overnatting, diskoteker, etc. De er en stor «gledesspreder» på det sosiale liv.

Seminar
Vi arrangerer seminar med hovedfokus på det musikalske, gjerne i forbindelse med en forestående konsert eller konkurranse.
Her skal musikantene ha det gøy samtidig som de får hevet sitt musikalske nivå. Korpset henter gjerne inn eksterne dirigenter og/eller instruktører på slike arrangementer.

Kontingent
Kontingenten til korpset er på 1680 i halvåret. For de ferske musikantene er det halv kontingent første halvår.
Denne kontingenten dekker mye: enkeltundervisning, fellesøvelser, seminarer, instrument, noter, opplæringsbøker og forsikring av musikant og instrument.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du har en korpsspire i deg. Vi vil ha deg med i korpset!